LCGW

Mis niet langer het laatste LCGW nieuws

E-mail: *

:

  • nieuwsbrief algemeen
  • nieuwsbrief noord
  • nieuwsbrief oost
  • nieuwsbrief west
  • nieuwsbrief zuid
  • lcgwcongress02-11-2017 18:00

Ons sociaal domein; dat willen we handhaven! Mee veranderen met een domein in beweging. De decentralisatie van taken binnen het sociale domein naar gemeenten is enigszins afgerond. De gemeenten zijn nu voortvarend aan de slag met het opnieuw inrichten van de sociale omgeving van haar bewoners. Het toezicht en de handhaving waren in het begin wat onderbelicht, maar zijn minstens zo belangrijk voor de naleving van de afspraken. Het VNG Kenniscentrum Handhaving en Naleving ondersteunt gemeenten en organisaties bij de inrichting van toezicht en handhaving en beantwoordt alle vragen. Daarnaast wordt jaarlijks met betrokken partners een congres georganiseerd om verbindingen te leggen en alle deelnemers te informeren over nieuwe ontwikkelingen, zoals op 31 oktober 2017 in ’s-Hertogenbosch.

Zelf mocht ik, tijdens dit geweldige congres, de workshop over de nieuwe wet Harmonisatie Kinderopvang en Peuterspeelzaalwerk geven. Door de harmonisatie bestaan er vanaf 2018 geen peuterspeelzalen meer. De gemeenten zullen vanaf 2018 alleen afspraken met kinderopvangorganisaties maken voor het uitvoeren van het onderwijsachterstandenbeleid en het nakomen van de bestuursafspraken over het bereik van kinderen waarvan de ouders niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag.

De gemeente kiest ervoor of zij het aanbod van de kinderopvangorganisaties inkoopt of subsidieert. Het lijkt een overzichtelijke keuze maar tijdens de workshop bleek dat het niet zo eenvoudig is. Of je nu werkzaam ben bij de gemeente of bij de GGD de wirwar van regels vraagt om goed inzicht om te begrijpen waar de antwoorden op alle vragen liggen. Dit werd duidelijk toen casussen werden besproken.

De gemeente heeft vanuit het sociale domein de opdracht om te kijken naar de werkelijke situatie van, bijvoorbeeld, een gezin. Als het wenselijk is dat kinderen naar een kinderopvangorganisatie gaan, zowel in het belang van de kinderen als van de ouders, moet de gemeente bepalen onder welke regeling dit mogelijk is. Of er zijn kinderen die in Duitsland wonen maar in Nederland naar de kinderopvang gaan. Betaalt de gemeente dit en uit welke regeling?

Het is bekend dat er verschillende wetten en regelingen zijn voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Elke wet of regeling heeft zijn eigen kenmerken die de verdeling van de middelen over de gemeenten bepalen. De verantwoording van de middelen is per regeling verschillend. De ene keer moet de gemeente aan het rijk verantwoorden waar het geld aan besteed wordt. Voor de andere regeling is dit niet nodig, maar wordt om de 2 jaar een monitor gehouden of het doel van de regeling gehaald is. Vervolgens moet de gemeente kijken of kinderen onder kinderopvangtoeslag vallen. In dit geval heeft de gemeente geen verantwoordelijkheid, tenzij de kinderen een indicatie hebben voor de voorschoolse educatie of niet naar een kinderopvangorganisaties gaan. De gemeente is in ieder geval verantwoordelijk voor de kinderen die niet naar de kinderopvang gaan vanuit de bestuursafspraken van de wet Harmonisatie. In de workshop werd niet alleen over deze zaken gesproken, maar ook over de kosten van de opvang die wel en niet door de gemeenten gefinancierd mogen worden en welke juridische regels daarbij gelden.

Voor toezicht en handhaving ontstaat meer overzicht omdat alleen kinderopvangorganisaties gecontroleerd worden. De GGD hoeft vanaf 1 januari 2018 geen verschil meer te maken tussen kinderopvangorganisaties en peuterspeelzalen. Er zijn wel wijzigingen en aanscherpingen van eisen door de wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang. Toch blijft er verschil tussen het toezicht op het reguliere aanbod van de kinderopvang en het aanbod van voorschoolse educatie. De GGD en de onderwijsinspectie zullen samen afspraken maken wie waar op let.

Het congres maakte duidelijk dat het heel goed is om elkaar op zo’n dag te spreken. Aan de ene kant is het waardevol om informatie te delen en verbindingen te leggen tussen partners. Aan de andere kant is het belangrijk te zien dat de wirwar van regels voor het aanbod aan de jongste kinderen op termijn vragen om een heroverweging. Zou het niet beter zijn als alle regelingen en wetten samengevoegd worden? Als alle budgetten bij elkaar worden opgeteld, zou een mooi aanbod voor alle jonge kinderen gerealiseerd kunnen worden. De gemeenten kunnen een kwalitatief aanbod door de kinderopvang laten ontwikkelen. De GGD heeft 1 kader voor de kinderopvangorganisaties om het kwalitatief aanbod te controleren, te behouden en te laten naleven.

Op naar het congres in 2019!

 

Petra Raaijen

Senior Beleidsadviseur Onderwijs

Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

<< November 2017 >>
MonTueWedThuFriSatSun
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930