LCGW

Mis niet langer het laatste LCGW nieuws

E-mail: *

:

  • nieuwsbrief algemeen
  • nieuwsbrief noord
  • nieuwsbrief oost
  • nieuwsbrief west
  • nieuwsbrief zuid
  • lcgwcongressDe staat van Nederland
17-12-2015 12:00

De laatste weken horen wel we telkens het aantal van 3 % begrotingstekort. Als we ruim dertig jaar terugblikken komen we uit bij het 1e kabinet Van Agt ( 1977 – 1981), bestaande uit het CDA en de VVD, die stoelde op een meerderheid van slechts 77 van de 150 Tweede Kamer zetels. Maar binnen de CDA fractie , waarvan Lubbers  na Aantjes voorzitter was ,  waren er wel zeven dissidenten die het kabinet flink dwarszaten. Met name minister van Financiën Andriessen kreeg zijn bezuinigingsoperatie Bestek ’81 er niet door , waardoor hij in 1980 aftrad. De bezuinigingen waren toen hard nodig , maar het begrotingstekort liep aan het eind van de kabinetsperiode op tot 9 %. Dat was mede te wijten aan het enorm uitbreiden van het bestand aan rijksambtenaren, die allemaal graag nota’s schreven  en nieuwe beleidsregels opstelden.

Vandaar dat in de daarop volgende kabinetten Lubbers er een grote deregulering werd aangekondigd. Dat was natuurlijk mooi , maar er kwamen veel meer regels erbij zodat de balans alleen maar negatiever werd. Het ambtelijk apparaat werd steeds logger en men had te weinig tijd en aandacht voor vele uitvoerende rijkstaken . En zodoende werden er vanaf begin jaren negentig enkele honderden uitvoerende diensten omgezet in zogenaamde Zelfstandige Bestuurs Organen ( ZBO) , waaronder o.a het COA. Deze ZBO’s zijn zeer autonoom met een Raad van bestuur en een Raad van Toezicht. Er is weinig politieke , ambtelijke en financiële controle  op deze organen , met vele negatieve gevolgen van dien . De Algemene Rekenkamer heeft telkenmale daarop gewezen, maar met die rapporten werd door de politiek amper iets gedaan. En de Raden van Toezicht van de grotere ZBO’s werden met name bevolkt door ex-politici , die al lang grossieren in dat soort leuk betaalde nevenfuncties. U kent ze wel : de Nijpels, de Hermans en de Brinkmannen , die onvoldoende op fouten in beleid en organisatie letten. Na de vele affaires van de laatste jaren is de kans groeiende dat de autonomie van deze organisaties in en volgende kabinetsperiode ingeperkt gaat worden.

Intussen heeft de rijksoverheid het steeds moeilijker. Ten eerste heeft men een aantal bevoegdheden vrijwillig en in gezamenlijkheid overgedragen aan de Europese Unie. In het brede sociale domein kan men op centraal niveau een heleboel zaken niet meer effectief en efficiënt aanpakken en worden die beleidsproblemen over de heg gekieperd naar de gemeenten ,vergezeld met een kennismakingskorting. Die toenemende onmacht van de Nederlandse staat wordt dan gecompenseerd met stoere voornemens op het terrein van de openbare veiligheid. De bewindslieden Opstelten en Teeven geven om de dag ronkende persberichtjes uit om de indruk te wekken dat terstond de onveiligheid minder wordt. Grote gebaren , loze kreten en lege dozen , zo kunnen deze Haagse bestrijders van  Snuf en Snuitje gekenschetst worden.

Vandaar dat ik even Admiraal de Ruyter ten tonele voer, beroemd en berucht in de Gouden Eeuw . Zoon van een bierdrager , die opklom van scheepsjongen , matroos en stuurman en die uitgroeide tot de bekwaamste vlootstrateeg die Nederland ooit heeft gekend. Altijd een eenvoudige jongen gebleven die nota bene zelf zijn kajuit zwabberde. Er is onlangs een Engelstalige Biografie van de Ruyter verschenen.  “De Ruyter , Dutch Admiral “. In de NRC van 13 april j.l. stond een interessante recensie van dit boek , waarin onbekende aspecten van deze admiraal naar voren gebracht worden . Ik citeer:

“De Zweedse auteur Jan Glete stelt de vraag hoe het komt dat absoluut geregeerde monarchieën met een centraal bestuur en een veel grotere bevolking het telkens aflegden tegen dat schijnbaar bij elkaar geraapte zootje van zeven gewesten en vijf admiraliteiten (  Amsterdam, Rotterdam ,Enkhuizen / Hoorn , Zeeland ( Veere) en Friesland ( Harlingen ). Anders gezegd: waar haalde een federaal staatje als Nederland met nog geen twee miljoen inwoners de kracht vandaan om supermachten als Spanje , Frankrijk en Engeland te verslaan ? Hij stelt dat de Republiek verhoudingsgewijs meer mannen onder de wapenen hield  en veel meer schepen paraat had . Tevens toont de auteur aan dat de gedecentraliseerde  militaire organisatie veel dichter bij de bevolking stond en daarom snel op peil gebracht kon worden dankzij een efficiënte logistiek. Scheepsbouw, scheepsuitrusting en rekrutering verliepen geroutineerd , mede omdat ze geworteld waren in lokale organisaties. De tegenstanders waren groter en machtiger , maar het absolutistische staatsapparaat werkte met zijn bureaucratische organisatie log en traag. Die staten verkeerden bovendien in permanente geldnood, terwijl er hier snel en zonder veel gemor belasting werd geheven .De militaire organisatie stond dicht bij de bevolking. Het was eerder dankzij en niet ondanks het federale  systeem dat de Nederlandse slagkracht zo groot was. Daar kwam nog een eerder gunstig element bij. De zeelieden van de Nederlandse Admiraliteiten waren vrijwilligers. De haventaferelen van ronselaars die jongelieden dronken voerden kwamen hier niet voor. En die vrijwilligers namen  juist dienst omdat ze goed en regelmatig werden betaald en  goede scheepskost kregen. Ze wisten ook dat ze zouden dienen onder een charismatische vlootvoogd en onder een reeks zeer bekwame officieren, die grondig waren getraind en die de Ruyter in de strijd loyaal gehoorzaamden”. Einde citaat.

Laten we even de kernwoorden betreffende de Marine van de Ruyter op een rijtje zetten:

·       Decentrale aanpak

·       Voldoende personeel en materiaal

·       Dicht bij de bevolking

·       Efficiënte logistiek

·       Anti-bureaucratische organisatie

·       Positieve belastingmoraal

·       Vrijwillige manschappen , goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden

·       Charismatisch leider en sterk en loyaal kader

Voorwaar: de huidige overheid kan een lesje leren van een held van 350 jaar geleden. Lees dat boek , dames en heren politici !

 

Hans van Borselen , 28 april 2012 Omroep Odrie / Het Stellingwerfs Kabinet

<< December 2015 >>
MonTueWedThuFriSatSun
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031