LCGW

Mis niet langer het laatste LCGW nieuws

E-mail: *

:

  • nieuwsbrief algemeen
  • nieuwsbrief noord
  • nieuwsbrief oost
  • nieuwsbrief west
  • nieuwsbrief zuid
  • lcgwcongressNieuws

 

Opleiding “Beter Beleid door te Sturen op Geluk” (special edition)

23-11-2018 t/m 22-03-2019 op 6 vrijdagen

 

Wist jij dat zelfs Nobelprijs-winnaars in de economie zich niet meer generen om onderzoek naar geluk te doen? Dat EU- en OECD-landen geluk al jarenlang op dezelfde, gestandaardiseerde manier meten? Dat het wetenschappelijk onderzoek naar geluk al bijna 50 jaar oud is en we daardoor heel veel weten over de oorzaken van ‘gelukkig (en minder gelukkig) zijn’ ?

Kennis over dit geluksonderzoek is echter maar een deel van deze opleiding. Hij richt zich speciaal op de vraag wat je daarmee kunt doen om lokaal beleid beter te maken. Het sociaal domein staat daarbij centraal. Maar we gaan breed over de grenzen kijken. Denk aan thema’s als onderwijs, gezondheid en de ruimtelijke inrichting van wijken. Stel je voor dat je de krachten op al die gebieden kunt bundelen om het leven van de minst gelukkige (en andere) inwoners te verbeteren! Dat bijvoorbeeld een groene omgeving, werk in de wijk, uitnodiging tot beweging in een veilige omgeving, en schuldhulp­verlening allemaal in dezelfde richting werken. En je samen met de inwoners kunt monitoren en bespreken wat daarvan de resultaten zijn.

Juist door geluk – de kennis die daarover beschikbaar is én de methoden om dit te meten – als verbindend thema te gebruiken, wordt het mogelijk de ‘kokers’ van verschillende gemeentelijke diensten en afdelingen op een doelbewuste en verantwoorde manier te overstijgen.

De opleiding bestaat gedeeltelijk uit colleges. Geluk is een nieuwe wetenschap. Daarover zul je echt veel opsteken. Daarbij kijken we eerst naar individueel geluk en wat mensen daar zelf aan kunnen doen. Daarop voortbouwend, gaan we verder: wat zijn de sociale invloeden en de invloeden vanuit de omgeving op geluk? Ten slotte komen we bij de mogelijkheden van beleid.
Via de colleges kom je in aanraking met het nieuwste wetenschappelijk onderzoek. Er is echter ook ruimte tot gedachtenwisseling. Bijvoorbeeld om na te gaan wat deze kennis voor jou in jouw situatie betekent. Of om nieuwe ideeën verder te exploreren op hun relevantie voor jouw beleid. Daarbij zul je met enthousiaste mede-deelnemers om de tafel zitten. 

Het doel waar we uiteindelijk naartoe werken, met gerichte opdrachten tijdens die 6 dagen, is een globaal beleidsplan voor een hele gemeente. Desgewenst kun je daarbinnen een specifiek deel voor je rekening nemen.

De opleiding is te volgen wanneer je ten minste op HBO-niveau werkzaam (of geschoold) bent. Er is geen specifieke achtergrond nodig, al is het handig als je al op een of andere manier bij (het ontwikkelen van) beleid betrokken bent. Onderweg zullen we ook je kennis van thema’s als “onderzoek” of “beleidsontwikkeling” nog wat opfrissen.

Docenten
Akshaya de Groot ontwierp drie jaar geleden de opleiding “Sturen op Geluk in het Publieke Domein” voor de Erasmus Universiteit en werkte daarbij samen met prof. Ruut Veenhoven, een van de mondiale pioniers in het geluksonderzoek. Akshaya is sociaal-wetenschappelijk geschoold geluks­deskundige, schrijver (o.a. van “Geluk voor Kamerleden”), docent en adviseur. Onlangs richtte hij het Jeremy Bentham instituut voor Beleid & Geluk in Den Haag op en ontwikkelde daarvoor deze nieuwe opleiding “Beter Beleid door te Sturen op Geluk”. Zie: beterbeleid.info. In deze special edition met de LCGW ligt de focus op de praktijk en het integrale beleid van de gemeente.
Chris Kuypers ken je waarschijnlijk als directeur van de LCGW. Hij was zelf beleidsambtenaar en is een ervaren trainer op het terrein van beleidsontwikkeling en -advies. Hij houdt ervan om grenzen te verleggen en nieuwe paden te betreden, mits met oog voor de dagelijkse realiteit en het daarbij horende krachtenspel.

Meer info: klik hier of bel  Akshaya de Groot (070-3241617), Chris Kuypers (06-19037179).

 

Wees er tijdig bij, het is snel 23 november en er is plaats voor maximaal 15 deelnemers.

LCGW Agenda