LCGW

Mis niet langer het laatste welzijnsnieuws

E-mail: *

:

  • nieuwsbrief algemeen
  • nieuwsbrief noord
  • nieuwsbrief oost
  • nieuwsbrief west
  • nieuwsbrief zuid
  • lcgwcongressSamenwerken aan het Nieuwstraatkwartier in Almelo
23-05-2019

Beste collega,

Graag nodig ik je uit voor de bijeenkomst, Sámen werken aan het Nieuwstraatkwartier in Almelo, op 23 mei in Almelo.

Wat kan participatie voor de verbetering van de leefomgeving betekenen?
Hoor van de gemeente Almelo hoe je door middel van samenwerking (woningstichting Beter Wonen, gemeente, wijkwerkers en bewoners) werkt aan wijk waar iedereen trots op is.
En wat levert dit nu op?

In het Almelose Nieuwstraatkwartier staanleefbaarheid en veiligheid onder druk.

Het college gaf opdracht het tij in de wijk te keren. Op weg naar een levendig en vitaal Nieuwstraatkwartier waar het volgens bewoners en ondernemers fijn wonen, werken en verblijven is.

We starten met een inleiding van Evelien van Rijswijk-Hendriks (programmamanager) en Ruben de Jong  (projectleider) van de gemeente Almelo over het programma Nieuwstraatkwartier.

Waarna we naar buiten gaan en waar u bij 2 verschillende locaties langs gaat. De Merelstraat (de woningcorporatie verduurzaamde deze woningen en De Nieuwstraat (vervanging riolering).
Dit fysieke project is gebruikt om ook sociale aspecten van trots en eigenaarschap in de buurt te ontwikkelen.

Binnen het Programma Nieuwstraatkwartier werken sociaal en fysiek samen; een combi die de gemeente Almelo niet meer los laat! 

We sluiten af met een rondleiding en borrel bij De Hagedoorn. Dit is een bewonersinitiatief en ontstaan nadat de basisschool fuseerde met de andere basisschool in de wijk.

In korte tijd is het de bewoners gelukt de voormalige school een nieuwe invulling te geven die een meerwaarde heeft voor de wijk.

Ben je erbij?

Ben je erbij op 23 mei? Voor gemeentelijke LCGW leden is de bijeenkomst gratis te bezoeken. Vermeld LCGW bij het aanmelden! Meer informatie en het programma klik hier en het aanmeldformulier voor de bijeenkomst klik hier:

https://m12.mailplus.nl/genericservice/code/servlet/React?wpEncId=uqcVbBgFV9&wpMessageId=1601&userId=31200492&command=viewPage&activityId=test&encId=1

 

Met vriendelijke groet,

Vereniging Stadswerk Nederland

 

Louise Kok

ACCOUNT MANAGER 
LOUISE.KOK@STADSWERK.NL