LCGW

Mis niet langer het laatste welzijnsnieuws

E-mail: *

:

  • nieuwsbrief algemeen
  • nieuwsbrief noord
  • nieuwsbrief oost
  • nieuwsbrief west
  • nieuwsbrief zuid
  • lcgwcongressCongres jeugdzorg van de toekomst
01-02-2019

Stel je eens voor. Jouw kinderen worden afhankelijk van de jeugdzorg. Hoe zou je willen dat het er dan uit ziet? De jeugdzorg van de toekomst staat centraal tijdens dit congres.

Hoe gaan we de transformatie van de jeugdzorg vormgeven? Het nieuwe stelsel zet het kind centraal, is dichtbij, kent een pedagogisch klimaat, maar kent ook flinke financiële overschrijdingen. Wat moet er dan veranderen? Hoe ziet de huidige situatie eruit. Zijn er dingen die niet goed gaan? Of is het zo dat het goed gaat, maar dat het beter kan?

Programma op hoofdlijnen
We laten je vier totaal verschillende oplossingsrichtingen zien. Rob Gilsing, was jaren onderzoeker lokaal jeugdbeleid bij het SCP en sinds 1 mei lector jeugdhulp in transformatie. Hij schets ons een stand van zaken en waar de kansen voor een succesvolle transformatie liggen.

Vervolgens een lezing van Judith Metz, lector Youth Spot - Jongerenwerk aan de Hogeschool van Amsterdam. Zij belicht het perspectief van jongeren: Wat hebben kwetsbare jongeren nodig aan begeleiding bij het volwassen worden in de samenleving?

Na de pauze beginnen we met een praktisch gemeentelijk voorbeeld.  De toekomstvisie op de jeugdzorg komt van Marielle Eijk, programmaleider Jeugd van de gemeente Nieuwegein. Zij vertelt ons hoe de gemeente Nieuwegein een pedagogisch klimaat heeft georganiseerd met een lokaal netwerk van pleegouders.

Tot slot laat Gert Schoutals senior-onderzoeker verbonden aan de afdeling Metamedica Amsterdam UMC, zien hoe afhankelijkheidsreproductie en kosten teruggedrongen kan worden door het versterken van zeggenschap.

Dagvoorzitter is Piet Hein Peeters, oud-hoofdredacteur van Zorg+Welzijn.

 

Kortom een ochtend met concrete handvatten waar we naar toe kunnen werken.

Durf jij de stap aan om de toekomst van de jeugdzorg vorm te geven? Dan mag je dit congres niet missen.

 

Graag willen wij je uitnodigen om bij dit congres aanwezig te zijn.

 

Inschrijven en kosten

Via de link klik hier kunt u zich aanmelden voor dit congres.

 

De kosten voor deelname zijn €100 per persoon. De factuur wordt na het congres naar u gemaild. Tot 25 januari kunt u uw aanmelding kosteloos annuleren. Na die datum worden de kosten in rekening gebracht. U kunt zich laten vervangen door een collega; in dat geval vragen wij u dit vooraf door te geven aan: info@sytema.nu.

 

Met vriendelijke groet,

 

Gert Schout, senior-onderzoeker afdeling Metamedica Amsterdam UMC

Chris Kuypers, secretaris LCGW (Landelijke Contact Gemeentelijk Welzijnswerk)

Sisca Sytema, organisator Sytema AUB

 

Programma

0

0   09.00 uur

Ontvangst en inschrijving

 

09.30 uur

Opening en welkom

Dagvoorzitter Piet-Hein Peeters, oud-hoofdredacteur van Zorg+Welzijn heet het publiek welkom.

 

09.45 uur

Lezing Rob Gilsing

Rob van Gilsing, lector Jeugdhulp in transformatie bij De Haagse Hogeschool schets een stand van zaken en waar de kansen voor een succesvolle transformatie liggen.

 

10.15 uur

Lezing Judith Metz 

Judith Metz, lector Youth Spot - Jongerenwerk aan de Hogeschool van Amsterdam belicht het perspectief van jongeren: Wat hebben kwetsbare jongeren nodig aan begeleiding bij het volwassen worden in de samenleving? 

 

10.45 uur

Vragenronde

 

11.00 uur

Pauze

 

11.30 uur

Lezing Marielle Eijkman

Marielle Eijkman, programmaleider Jeugd van de gemeente Nieuwegein vertelt ons hoe de gemeente Nieuwegein een pedagogisch klimaat heeft georganiseerd met een lokaal netwerk van pleegouders.

 

12.00 uur

Lezing Gert Schout 

Gert Schout,als senior-onderzoeker verbonden aan de afdeling Metamedica Amster-dam UMC laat zien hoe afhankelijkheidsreproductie en kosten teruggedrongen kunnen worden door het versterken van zeggenschap.

 

12.30 uur

Vragenronde

 

12.45 uur

Afsluiting: Hoe nu verder?

Tijdens het congres zijn vier oplossingsrichtingen aangedragen. Met welke oplossings-richtingen kunnen we verder? En waarom?

 

13.00 uur

Netwerklunch