LCGW

Mis niet langer het laatste welzijnsnieuws

E-mail: *

:

  • nieuwsbrief algemeen
  • nieuwsbrief noord
  • nieuwsbrief oost
  • nieuwsbrief west
  • nieuwsbrief zuid
  • lcgwcongressStart 6-daagse opleiding sturen op geluk
23-11-2018

Special edition “Beter Beleid door te Sturen op Geluk” — door LCGW & Jeremy Bentham instituut voor Beleid & Geluk

Kun je sturen op geluk. Wat zegt de wetenschap daarover. Dat hoor je van  Akshaya de Groot van het Jeremy Bentham instituut voor Beleid & Geluk. Vervolgens gaat  Chris Kuypers directeur van het LCGW met je in gesprek hoe je die kennis gebruikt in de gemeentelijke praktijk.

Het laat zich raden dat de thematiek van het sociaal domein en het geluk van groepen met wie het minder goed gaat in dat beleid een belangrijke plaats zullen innemen. We gaan echter geen beleid bedenken dat helemaal nieuw is. Er gebeurt al veel dat de moeite waard is rond gezondheid, armoedebestrijding etc.

Daarbij nemen we “geluk” (wetenschappelijk gemeten en onderzocht) als leidraad om te komen we tot een scherper en meer integraal beeld van ongelijkheid en achterstand en daardoor soms ook tot nieuwe oplossingen. Het meten en monitoren van geluk kan bovendien leiden tot nieuwe manieren om het beleid van de gemeente transparant te maken en de inwoners daarbij te betrekken. Ten slotte kan sturen op geluk ook de afweging van prioriteiten tussen beleidsgebieden verbeteren.

 

Programma van dag tot dag

Van dag tot dag is de verdeling: ongeveer de helft van de tijd college (inclusief gedachtenwisseling daarover), de andere helft gaan we in groepjes met een praktische opdracht aan de slag.

Globaal gezien, is de opbouw tijdens de 6 dagen:
– van individueel geluk naar geluk in de samenleving;
– van wetenschap naar toepassing in de beleidspraktijk.

Per dag is er een centraal thema. Het eindresultaat is een gezamenlijk beleidsplan dat zich richt op het vergroten van geluk. We werken hier van dag tot dag stapsgewijs naartoe.

 

Dag 1: Bronnen van kennis over geluk

Als je over geluk spreekt, heeft bijna iedereen daar een mening over. Als je weet waar die meningen vandaan komen, snap je veel beter waar het maatschappelijke debat rond geluk over gaat. Ook is dit een ideale introductie in het onderwerp.

Kennis over geluk komt allereerst uit onze eigen levenservaring en de cultuur om ons heen (1). Die cultuur wordt op zijn beurt gevoed door oudere, vaak religieuze wijsheidstradities, van de Oude Grieken tot de hedendaagse mindfulness (2). Ten slotte is er de nieuwe, maar cruciale inbreng vanuit de wetenschap (3).

In het praktische deel gaan we na hoe je die verschillende achtergronden kunt herkennen in hedendaagse gesprekken en discussies rond geluk.

 

Dag 2: Individueel geluk

Op deze dag brengen we alle kennis samen over de invloeden op/oorzaken van individueel geluk. Je ontdekt van welke geluksadviezen is bewezen dat ze effectief zijn. We laten je drie verschillende geluksformules zien van populaire schrijvers en hoe die in elkaar steken.

Maar kloppen ze ook? In het praktische deel ga je deze geluksformules zelf beoordelen in het licht van de voorafgaande informatie. We bespreken welke geluksadviezen jou het meest aanspreken en waarom. En we gaan meteen een stap verder: welke aspecten van geluk zou je graag meer bekend maken, als bouwstenen voor groter welzijn?

 

Dag 3: Van geluk naar geld naar geluk

Terwijl het politieke debat eigenlijk zou moeten gaan over welzijn en geluk, zien we vaak dat vooral economen het hoogste woord voeren. Maar wist je dat er in verschillende perioden van de geschiedenis heel anders tegen geluk werd aangekeken? Door een historische ‘omweg’ ontdekken we waar die hedendaagse dominantie van de economen vandaan komt. Ook zullen we zien hoe die inmiddels door de gelukswetenschap is achterhaald. Dit betekent dat je stevig in je schoenen staat als je geluksonderzoek als basis voor lokaal beleid gebruikt!

Tegelijk is het goed mogelijk het thema ‘geluk’ op een financieel verstandige manier, met oog voor effectiviteit en kosten-baten-analyse te benaderen. In het praktische deel gaan we dan ook op verschillende manieren aan de slag met de verhouding tussen geld en geluk, individueel en bij de gemeente.

 

Dag 4: Een dashboard voor geluk

Een van de beste maatstaven voor geslaagd gemeentebeleid is als het geluk van de bevolking omhoog gaat. Om beleid te voeren dat het geluk van inwoners bevordert, moet je het geluk van inwoners meten. Welke groepen zijn meer of minder gelukkig en kun je weten waardoor dat komt? Om na te gaan of je beleid succes heeft, moet je het later opnieuw meten. Het is best complex, want geluk kun je niet rechtstreeks verhogen. Dat gaat vaak via andere factoren, dus moet je die ook in het dashboard opnemen.

In het praktische deel exploreren we hoe je als gemeente een lokaal dashboard met geluk als centrale indicator kunt creëren. Hoe ga je dat maken? Niet zozeer technisch, maar vooral in zijn sociale context gezien en qua besluitvorming. Hoe zorg je dat het politiek neutraal is en ook zo wordt gezien? Wie bepaalt welke indicatoren er in komen? Krijgt de bevolking daar een rol bij? Kan iedereen de resultaten zien? Wanneer en hoe ga je het dashboard gebruiken?

 

Dag 5: Beleid met geluk als doel

Beleid is nooit louter een vertaling van wetenschappelijk onderzoek. Je krijgt deze dag een opfrissertje over beleid en de verschillende manieren om beleid te ontwikkelen. Daarnaast geven we je op diverse beleidsterreinen (bijv. onderwijs, gezondheid, sociaal domein, ruimte en wonen) aanvullende informatie uit geluksonderzoek. Ten slotte maak je kennis met de World Database of Happiness, die wordt beheerd door prof. Ruut Veenhoven aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Je leert hoe je die zelf kunt gebruiken.

In het praktische deel gaan we deze laatste twee dagen verschillende onderdelen van het beleid van een denkbeeldige voorbeeldgemeente uitwerken. We verdelen dat naar interesse en deskundigheid van de deelnemers. Wellicht kun je ontbrekende informatie (met begeleiding) opzoeken in de World Database of Happiness. We sparren met elkaar en bespreken hoe we samen toewerken naar het eindresultaat.

 

Dag 6: Integraal lokaal geluksbeleid

Op deze dag moeten alle lijnen bij elkaar komen. We bepalen samen hoe we deze dag gaan inrichten. Het gezamenlijke resultaat wordt een schets voor een samenhangend lokaal beleid, dat zich richt op het vergroten van geluk.

Het moet praktisch zijn, het moet haalbaar zijn, het moet wetenschappelijk onderbouwd zijn. Niet elke gemeente hoeft er mee uit de voeten te kunnen, als het maar voldoende handen en voeten en inspiratie geeft om het zelf aan te kunnen passen.

 

Praktische informatie

Daarnaast zorgen we deze dag voor een terugblik op het leerproces. We testen in hoeverre je argumenten rond het thema geluk kunt weerspreken of ermee kunt instemmen. De deelnemers ontvangen een getekend certificaat. We sluiten af met een diner.

Om het voor raadsleden en bestuurders makkelijk te maken deel te nemen, vindt de opleiding op 6 vrijdagen plaats. Er zitten doorgaans drie weken tussen de opleidingsdagen in, zodat er ruim voldoende tijd is je op de volgende dag voor te bereiden. De opleiding kost € 2995 excl. BTW. 

Kom je echter uit een gemeente die lid is van de LCGW, dan is de prijs nog maar € 1995 excl. BTW. per persoon. 

Geluk maken we samen. Daarom willen wij bevorderen dat mensen boven hun eigen politieke partij of gemeentelijke ‘kolom’ heenkijken. Dus moedigen wij raadsleden en wethouders aan: kom samen met een collega van een andere partij. En ambtenaren willen wij vragen: kijk eens of je een collega van buiten het sociale domein kunt vinden (bijv. een onderzoeker of statisticus, iemand van stadsbeheer of de controller). Dat belonen wij graag met een 2 voor 1 prijs. Je betaalt dan samen nog maar € 2995 excl. BTW — dat is per persoon € 1497,50 – voor die zes intensieve én vaak gezellige dagen.

We beginnen op 23 november 2018. Telkens van 9.30 - 16.30 uur. 

Locatie: in het midden des lands, wordt na aanmelding bekend gemaakt.

Data: Vrijdag 23 november, 21 december, 11 januari 2019, 1 februari, 1 maart, 22 maart (met slotdiner).

Nadere informatie: Akshaya de Groot (070-3241617), Chris Kuypers (06-19037179). 

 

Wil jij ook in korte tijd veel leren over geluk en beleid en hoe je dit praktisch kunt vertalen? 

Meld je dan snel aan, er is plaats voor maximaal 15 deelnemers.

 

Niet te vergeten

Alle deelnemers ontvangen gratis het boek “Geluk voor Kamerleden” door Akshaya de Groot en kunnen een keuze maken uit andere literatuursuggesties om van tevoren te lezen.

Reken daarna op een dagdeel aan voorbereiding tussen de verschillende opleidingsdagen. Bijvoorbeeld om de syllabus te lezen, om een presentatie voor te bereiden of om voorwerk te doen voor het gezamenlijke eindresultaat.