LCGW

Mis niet langer het laatste welzijnsnieuws

E-mail: *

:

  • nieuwsbrief algemeen
  • nieuwsbrief noord
  • nieuwsbrief oost
  • nieuwsbrief west
  • nieuwsbrief zuid
  • lcgwcongresslandelijke kennisdag Welzijn op recept
20-09-2018

Conferentie
Landelijke Kennisdag Welzijn op Recept
20 september, Utrecht

'Zodat je met goede tips over gesprekstechnieken en procedures direct aan de slag kan'

Beste Collega,

Graag nodigen wij je uit voor de kennisdag Welzijn op Recept. Een dag vol informatie, inspiratie, verdieping en praktische tips.

Welzijn op recept is een aanpak waarbij mensen die lichte psychosociale problemen hebben, worden ondersteund bij het versterken van hun gezondheid en welzijn. Kern van de aanpak is dat een huisarts of POH de persoon met psychosociale klachten doorverwijst naar een welzijnsorganisatie of sociaal domein. Hier wordt samen met deze persoon een keuze gemaakt voor een zogenaamd ‘welzijnsarrangement’. Het afgelopen half jaar hebben 6 koplopergemeentes ervaringen met Welzijn op Recept gedeeld en op basis hiervan is Welzijn op Recept doorontwikkeld. Deze 'best practices' zullen met je worden gedeeld.

Kennisdragers van Sociaal Werk Nederland en de Landelijke Huisartsen Vereniging zullen een inleidende presentatie verzorgen over het belang van Welzijn op Recept voor de cliënt en de rol van de zorg- en sociaal professional, de gemeente en zorgverzekeraar(s). In de workshops bieden wij je veel aanvullende informatie, verdieping en inspiratie.

Aan bod komt
• De kracht en het onderscheidend vermogen van Welzijn op Recept
• Hoe te starten ik met Welzijn op Recept
• Ambassadeurs delen best 'practice'
• Voor welke patiënten is een doorverwijzing naar Welzijn op Recept waardevol
• De positie van Welzijn op Recept in de praktijkvoering en/of welzijnsbeleid
• De rol van de welzijnscoach/sociaal professional
• Eenvoudig en effectief samenwerken met collega’s uit de zorg en het sociaal domein en de gemeente
• De uitdagingen rond de kwaliteit van multidisciplinair samenwerking (zorg, personeel en financiering)
• Handvatten voor gespreksmethodieken
• Goed registreren, verwijscriteria en verwijsstructuren (procedure, protocol en handboek)
• Financiering en inkoopvoorwaarden van Welzijn op Recept
• Heb je voor de verbinding zorg – sociaal domein een of twee verwijskanalen nodig? Sociaal wijkteam en Welzijn op Recept?
• De toekomst van Welzijn op Recept
• En nog veel meer…

Je krijgt duiding en praktijkvoorbeelden aan de hand van casestudies van experts en koplopers en er zal tevens voldoende ruimte voor vragen en discussie zijn.

Je gaat naar huis met concrete informatie
• Hoe Welzijn op Recept geïmplementeerd of voortgezet kan worden
• Tips voor de samenwerking tussen zorg en sociaal domein rond Welzijn op Recept.

Lees hier meer over het programma

Datum & locatie
20 september 2018
Vakcentrale, Oudenoord 370, 3513 EX Utrecht