LCGW

Mis niet langer het laatste welzijnsnieuws

E-mail: *

:

  • nieuwsbrief algemeen
  • nieuwsbrief noord
  • nieuwsbrief oost
  • nieuwsbrief west
  • nieuwsbrief zuid
  • lcgwcongressWerkbezoek childfriendly cities
10-11-2017

Werkbezoek Child Friendly Cities Network - Ambitie Kinderrechtenstad Utrecht

 

Vrijdag 10 november 2017

10.00 – 16.30 uur

Locatie: Stadskantoor Utrecht (Stadsplateau 1, Utrecht)

Aanmelden bij Max Tiemessen, VNG(max.tiemessen@vng.nl). Graag onder vermelding van de sessies waar u in de ochtend en middag aan wilt deelnemen.

 

Beste bestuurders en partners van CFC,

 

Het Nederlandse netwerk Child Friendly Cities  en de stad Utrecht heten u van harte welkom op vrijdag 10 november voor een werkbezoek aan Utrecht over het thema Kinderrechten in gemeentelijk (jeugd)beleid.

 

Wij allen in het CFC netwerk vinden het belangrijk dat onze steden een goede leefomgeving zijn voor kinderen en jongeren. Zodat zij gezond en veilig opgroeien en hun talenten zo goed mogelijk ontwik­kelen. We weten ook allemaal dat dit helaas nog niet voor alle kinderen vanzelfsprekend is.

 

In Utrecht  hebben wij sinds twee jaar de ambitie uitgesproken om een Kinderrechtenstad te zijn; een stad waarin naar de kinderen en jongeren geluisterd wordt, waarin zij een stem hebben in ontwikkelingen die voor hen belangrijk zijn. We willen kinderen en jongeren in Utrecht een stem geven door hen zo veel mogelijk te betrekken bij ons beleid en de uitvoering in de praktijk.


Tijdens dit werkbezoek op 10 november nemen wij u mee op een tocht door onze stad. Waarom wil Utrecht een kinderrechtenstad zijn? Wat is onze focus en wat willen gemeente en partners samen bereiken? Hoe geven wij hier vorm aan? In de verdiepingssessies nemen we verschillende terreinen onder de loep: armoede, sociaal makelwerk, woningbouw. Daarna gaan we op bezoek bij goede praktijkvoorbeelden in de stad.

 

Ik ben trots op wat we in Utrecht tot dusver al hebben bereikt. Maar we willen ook blijven leren en ons laten inspireren over hoe het beter kan. Laten we vandaag luisteren naar en leren van elkaar, van de praktijkervaringen, en van de aanwezige partners, kinderen en jongeren, en samen het belang van de kinderrechten blijven uitdragen.

 

Victor Everhardt

Wethouder Jeugd en jeugdzorg