LCGW

Mis niet langer het laatste welzijnsnieuws

E-mail: *

:

 • nieuwsbrief algemeen
 • nieuwsbrief noord
 • nieuwsbrief oost
 • nieuwsbrief west
 • nieuwsbrief zuid
 • lcgwcongressDe transformatie agenda van de gemeente Nieuwegein
19-05-2017

Wanneer: 19 mei van 11:00 tot 15:00 uur
Locatie: Gemeente Nieuwegein, Stadplein 1 te Nieuwegein
Voor wie: 
Alleen voor leden van het LCGW. Let op er zijn slechts 15 plaatsen beschikbaar. 
Kosten: Gratis. Bij No show brengen we 50 euro in rekening.

De transformatieagenda van Nieuwegein

De decentralisaties bieden aan gemeenten de gelegenheid om met hun nieuwe (en oude) verantwoordelijkheden, dwars door de bestaande schotten tussen regelingen, instituties en doelgroepen heen, op zoek te gaan naar nieuwe onvoorziene kansen en oplossingen voor inwoners. De transformatieagenda bestrijkt daarom een groter aantal levensdomeinen die voor inwoners in Nieuwegein dagelijks in samenhang worden beleefd:

 • Gezondheid
 • Zelfredzaamheid (eigen regie)
 • Participatie (betaald en onbetaald, onderwijs)
 • Opvoeding en opgroeien
 • Wonen en huisvesting
 • Inkomensondersteuning

Om de benodigde samenhang te bereiken in de inzet van de gemeente op deze levensdomeinen, om de kansen te benutten die geboden worden als we dwars door de bestaande doelgroepen, instituties en schotten heen denken, maar ook om het transformatieproces met alle positieve en negatieve bij-effecten te beheersen, moet aan twee randvoorwaarden worden voldaan:

1. de gemeente benaderd deze levensdomeinen vanuit dezelfde inhoudelijke uitgangspunten

2. de gemeente volgt een eenduidige ontwikkelstrategie: een brede maar gerichte beweging

Met de transformatieagenda geven we invulling aan die twee randvoorwaarden.

Van zorg naar sociaal domein

We willen de beweging van mensen uit de zorg naar de samenleving versterken in Nieuwegein. Dit gaan we doen door ‘social prescribing’ fors uit te breiden. Social prescribing houdt in: het vanuit de zorg doorverwijzen naar activiteiten niet zijnde de zorg, met als doel herstel en veerkracht bevorderen. WOR (welzijn op recept), BOR (bewegen op recept) en KOR (kunst op recept) zijn vormen van social prescribing. Social prescribing is echter meer. Het gaat ook om deelname aan activiteiten van de buurt, verenigingen, scholen, bibliotheken, hobbyclubs, natuurbehoud, moestuinen, zelfhulpgroepen, netwerkversterking, vrijwilligerswerk en nog veel meer. Er is een enorm scala. Eén van de uitdaging is om dit in beeld te krijgen bij de professionals en de inwoners. Maar er zijn meerdere…