Warning: mktime() expects parameter 5 to be long, string given in /var/www/vhosts/lcgw.nl/httpdocs/includes/activecalendar.php on line 853

Warning: mktime() expects parameter 5 to be long, string given in /var/www/vhosts/lcgw.nl/httpdocs/includes/activecalendar.php on line 853

Warning: mktime() expects parameter 5 to be long, string given in /var/www/vhosts/lcgw.nl/httpdocs/includes/activecalendar.php on line 853

Warning: mktime() expects parameter 5 to be long, string given in /var/www/vhosts/lcgw.nl/httpdocs/includes/activecalendar.php on line 853

Warning: mktime() expects parameter 5 to be long, string given in /var/www/vhosts/lcgw.nl/httpdocs/includes/activecalendar.php on line 853

Warning: mktime() expects parameter 5 to be long, string given in /var/www/vhosts/lcgw.nl/httpdocs/includes/activecalendar.php on line 853

Warning: mktime() expects parameter 5 to be long, string given in /var/www/vhosts/lcgw.nl/httpdocs/includes/activecalendar.php on line 853

Warning: mktime() expects parameter 5 to be long, string given in /var/www/vhosts/lcgw.nl/httpdocs/includes/activecalendar.php on line 853

Warning: mktime() expects parameter 5 to be long, string given in /var/www/vhosts/lcgw.nl/httpdocs/includes/activecalendar.php on line 853

Warning: mktime() expects parameter 5 to be long, string given in /var/www/vhosts/lcgw.nl/httpdocs/includes/activecalendar.php on line 853

Warning: mktime() expects parameter 5 to be long, string given in /var/www/vhosts/lcgw.nl/httpdocs/includes/activecalendar.php on line 853

Warning: mktime() expects parameter 5 to be long, string given in /var/www/vhosts/lcgw.nl/httpdocs/includes/activecalendar.php on line 853

Warning: mktime() expects parameter 5 to be long, string given in /var/www/vhosts/lcgw.nl/httpdocs/includes/activecalendar.php on line 853

Warning: mktime() expects parameter 5 to be long, string given in /var/www/vhosts/lcgw.nl/httpdocs/includes/activecalendar.php on line 853

Warning: mktime() expects parameter 5 to be long, string given in /var/www/vhosts/lcgw.nl/httpdocs/includes/activecalendar.php on line 853

Warning: mktime() expects parameter 5 to be long, string given in /var/www/vhosts/lcgw.nl/httpdocs/includes/activecalendar.php on line 853

Warning: mktime() expects parameter 5 to be long, string given in /var/www/vhosts/lcgw.nl/httpdocs/includes/activecalendar.php on line 853

Warning: mktime() expects parameter 5 to be long, string given in /var/www/vhosts/lcgw.nl/httpdocs/includes/activecalendar.php on line 853

Warning: mktime() expects parameter 5 to be long, string given in /var/www/vhosts/lcgw.nl/httpdocs/includes/activecalendar.php on line 853

Warning: mktime() expects parameter 5 to be long, string given in /var/www/vhosts/lcgw.nl/httpdocs/includes/activecalendar.php on line 853

Warning: mktime() expects parameter 5 to be long, string given in /var/www/vhosts/lcgw.nl/httpdocs/includes/activecalendar.php on line 853

Warning: mktime() expects parameter 5 to be long, string given in /var/www/vhosts/lcgw.nl/httpdocs/includes/activecalendar.php on line 853

Warning: mktime() expects parameter 5 to be long, string given in /var/www/vhosts/lcgw.nl/httpdocs/includes/activecalendar.php on line 853

Warning: mktime() expects parameter 5 to be long, string given in /var/www/vhosts/lcgw.nl/httpdocs/includes/activecalendar.php on line 853

Warning: mktime() expects parameter 5 to be long, string given in /var/www/vhosts/lcgw.nl/httpdocs/includes/activecalendar.php on line 853

Warning: mktime() expects parameter 5 to be long, string given in /var/www/vhosts/lcgw.nl/httpdocs/includes/activecalendar.php on line 853

Warning: mktime() expects parameter 5 to be long, string given in /var/www/vhosts/lcgw.nl/httpdocs/includes/activecalendar.php on line 853

Warning: mktime() expects parameter 5 to be long, string given in /var/www/vhosts/lcgw.nl/httpdocs/includes/activecalendar.php on line 853

Warning: mktime() expects parameter 5 to be long, string given in /var/www/vhosts/lcgw.nl/httpdocs/includes/activecalendar.php on line 853

Warning: mktime() expects parameter 5 to be long, string given in /var/www/vhosts/lcgw.nl/httpdocs/includes/activecalendar.php on line 853

Warning: mktime() expects parameter 5 to be long, string given in /var/www/vhosts/lcgw.nl/httpdocs/includes/activecalendar.php on line 853

Warning: mktime() expects parameter 5 to be long, string given in /var/www/vhosts/lcgw.nl/httpdocs/includes/activecalendar.php on line 853
Meld je aan voor het LCGW festival - Agenda
LCGW

Mis niet langer het laatste welzijnsnieuws

E-mail: *

:

  • nieuwsbrief algemeen
  • nieuwsbrief noord
  • nieuwsbrief oost
  • nieuwsbrief west
  • nieuwsbrief zuid
  • lcgwcongressCongres Welzijn nieuwe stijl, Arnhem
28-10-2010 t/m 01-01-1970

Welzijn Nieuwe Stijl: Hoe doen we het in … ?

Op donderdag 28 oktober 2010 organiseren LCGW, Verdiwel en Spectrum CMO Gelderland in het Provinciehuis in Arnhem een conferentie over Welzijn Nieuwe Stijl. Is dat dan wat voor mij als gemeente? Jazeker, heeft u er al eens over nagedacht dat Welzijn Nieuwe Stijl de keerzijde is van ‘De Kanteling’? Voor de instellingen ligt er de uitdaging om met Welzijn Nieuwe Stijl binnen de Wmo anders aan de slag te gaan als gevolg van onder andere de stelselwijziging AWBZ.

Tijdens deze middag staat de praktijk centraal.

Hoe doet u het in uw gemeente? Is uw welzijnsinstelling Welzijn-Nieuwe-Stijl-proof? Wat verandert er eigenlijk? En hoe vult u de veranderende relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer in? Welke struikelblokken en uitdagingen komt u daarbij tegen? En zeker zo belangrijk, wat levert het op?

 

Programma:
 

12.00 uur Inloop met broodje

13.15 - 13.30 uur

Opening door de heer J.J.W. Esmeijer, Gedeputeerde Provincie Gelderland


13.30 - 14.00 uur

Inleiding op de acht bakens van Welzijn Nieuwe Stijl door 
Bert Holman, projectleider implementatie Wmo van het Ministerie van VWS

  In 2 rondes maakt u kennis met praktijkvoorbeelden, waarbij zowel aandacht is voor de bestuurlijke en beleidsmatige kant vanuit de gemeente, als voor de management- en uitvoeringskant van de intstelling. U hoeft nu nog geen workshop te kiezen. Dat kan ter plekke. Verderop in dit programma vindt u informatie over de workshops.

16.15 - 17.00 uur

Do's en don'ts van goed opdrachtgever- en opdrachtnemerschap bij Welzijn Nieuwe Stijl. Terugblik vanuit de workshops met commentaar van:
- Bert Holman, projectleider implementatie Wmo, Ministerie
   van VWS
- Annabell Engles, bestuurslid Verdiwel en directeur-
  bestuurder van welzijnsorganisatie SCOOP Welzijn in
  Almelo
- Leidy van der Aalst, wethouder gemeente Ubbergen

17.00 - 17.30 uur Napraten met afsluitende borrel

 

Deze middag is bedoeld voor wethouders en beleidsambtenaren van gemeenten en directeuren of managers van welzijnsinstellingen. Dankzij een bijdrage van de Provincie Gelderland bedragen de kosten slechts € 50,- per deelnemer. Gemeenten en welzijnsinstellingen die zich gezamenlijk aanmelden, krijgen een extra korting en betalen ieder € 25,-.

Voor vragen of voor meer informatie kunt u contact opnemen met één van de volgende personen:
- Chris Kuypers van het LCGW, bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 12.00 uur op telefoonnummer: (06) 19 03 71 79 
- Kees Neefjes van Verdiwel op telefoonnummer (030) 280 21 40 
- Cor Klein Heerenbrink/Elma van Dongen van Spectrum CMO Gelderland op telefoonnummer (026) 384 62 50.

 

De workshops:

Welzijn Nieuwe Stijl door en voor Woonservicegebieden in Apeldoorn
Welzijn Wisselwerk en de gemeente Apeldoorn geven invulling aan Welzijn Nieuwe Stijl via woonservicegebieden. Dekkend over de stad komen achttien woonservicegebieden. Al het aanbod welzijn en zorg wordt vanuit deze woonservicegebieden ingezet. Doel is altijd inclusief beleid neer te zetten voor alle doelgroepen. Marike Nijland van Wisselwerk is projectleider  Woonservicegebieden. Zij hanteert een speciale methode (kaartjesmethodiek) om vraaggericht (baken 1) te werken. Victor Ledeboer is programmamanager Zorg en Welzijn van de gemeente Apeldoorn.

De kracht van de tegenstelling
In deze workshop wordt aan de hand van een concreet voorbeeld getoond hoe een conflict tussen een gemeente en een welzijnsinstelling leidde tot verbetering van de relatie en van de dienstverlening. Na de inleiding betrekken de drie facilitators de zaal in de discussie en nodigen zij de deelnemers uit om oplossingen aan te dragen, die aansluiten op de thema’s van Welzijn Nieuwe Stijl. De gepresenteerde casus is op werkelijkheid gebaseerd. Het beleidsterrein is welzijn (opbouwwerk, jongerenwerk, ouderenwerk). De workshop wordt verzorgd door Peter van Zwol, bestuurder van Timpaan Welzijn. Zijn co-facilitators vertegenwoordigen een welzijnsinstelling en een gemeente.

Zijn we samen al nieuw en gekanteld? Waar staan we in Lingewaard?
Spectrum CMO ontwikkelt een instrument waarmee welzijnsinstellingen zelf een positiebepaling Welzijn Nieuwe Stijl kunnen doen. Momenteel loopt er een pilot bij twee organisaties. Zelf bepalen waar je staat en waar je verder wilt ontwikkelen. In deze workshop dagen wij u uit om mee te denken met Koos van Silfhout, directeur van Stichting Welzijn Lingewaard en Judith Maaskant van de gemeente Lingewaard.  We nemen u mee langs struikelblokken en kansen. Denkt u mee over de ontwikkeling van dit instrument? 

Welzijn Nieuwe Stijl en oude problemen in Ede: buurtketen en Marokkaanse jongeren
Ede haalde de landelijke (en wereld) pers met de problemen van Marokkaanse jongeren in de Wijk Veldhuizen. Welzijn Nieuwe Stijl beoogt een trendbreuk: van ‘van er vandaan, naar erop af’, om met termen van Jos v/d Lans te spreken. Twee extremen komen aan de orde in de nota ‘Het verschil mag er zijn’. De jeugd in het buitengebied met haar drankketen, haar anti-overheids- en gezagshouding en de Marokkaanse jeugd, die zich buitengesloten voelt, de straat kiest en een zwakke maatschappelijke participatie kent. Petra Simons, de (ambtelijk) hoofdauteur van het project behandelt samen met Fons van den Broek ketenregie en sturing in tegenstelling tot elkaar: regie als ‘er vandaan instrument’ en sturing als de gemeentelijke uitdrukking van een ‘erop af houding’. André Timmerman werkt dat uit naar gemeentelijk opdrachtgeverschap: hoe verbeter je je als gemeente in je rol van opdrachtgever?

Welzijn Nieuwe Stijl door een nieuwe brede welzijnsinstelling in Zutphen
De gemeente Zutphen staat aan de vooravond van de vormgeving van een nieuwe brede welzijnsinstelling. Over het fusietraject en de achterliggende gedachte is veel te vertellen. Net zoals over de stappen richting de herinrichting van de relatie tussen gemeente en instelling. 
Henny Boswinkel, directeur van de gefuseerde welzijnsinstelling, en Gerard Bourgonjen van de gemeente Zutphen nemen u mee in de zoektocht, die de principes van Welzijn Nieuwe Stijl belichamen. Inclusief de verdere toespitsing van het subsidiebeleid!

Landelijke Conferentie 2011 VOL!
12-05-2011 t/m 01-01-1970

Programma 12 mei 2011, dag 1

Je kunt je niet meer aanmelden. De conferentie is VOL!

Night before
15-03-2017 t/m 01-01-1970

We herstellen een oude traditie is ere. Vroeger was er een night before het tweedagse congres. De avond voor het festival komen alle vrijwlligers bij elkaar. We nemen het festival met elkaar door, Wat moet er nog gebeuren? Hoe verdelen we de taken morgen.

Maar ook om even gezellig samen te zijn. Al het werk de voorbereidingen zijn gedaan. En nog meer.

Ook een mooi moment om nieuwe vrijwilligers te verwelkomen. En afscheid te nemen van vertrekkende vrijwilligers.

Heb je ook interesse om mee te doen in het LCGW? Je bent van harte welkom. Zo kun je op een ongedwongen manier de andere vrijwilligers leren kennen. Maar voel je niet verplicht. Als je gewoon vanwege reisafstand een avond eerder wilt komen, dan mag ook.

Leerreis op zoek naar de wijkBV
23-10-2017 t/m 01-01-1970

Leerreis: op zoek naar de wijkBV

In Nederland spreken we steeds vaker over wijken waarin bewoners regie nemen over publieke voorzieningen, geldstromen binnen de wijk weten te houden en hierdoor samen zorgen voor een leefbare wijk. Veel verder dan experimenten komen we nog niet. LCGW, LSAbewoners, Labyrinth Onderzoek en Geldstromen door de wijk nodigen je uit voor een leerreis naar Schotland. Op deze leerreis werken we met elkaar aan een nieuw concept dat toepasbaar is in Nederland: de wijkBV. We bespreken en bekijken hoe lokale gemeenschappen in Schotland samen de wijkgemeenschap vormen en hoe overheden hier beleid op ontwikkelen.

We zoeken pioniers die mee willen ontwikkelen én lokaal aan de slag willen gaan met de geleerde lessen. Zoekend naar nieuwe vormen van samenwerking nodigen we ambtenaren, actieve bewoners en sociaal ondernemers uit voor deze inspirerende reis.

https://www.lsabewoners.nl/wp-content/uploads/2017/06/shawbost2-300x199.jpgNieuw concept: de wijkBV

We zien een wijk voor ons als ecosysteem waarbinnen gewerkt wordt aan de kwaliteit van de buurt. Waar bewoners zoveel mogelijk met elkaar bepalen wat zij belangrijk vinden en hoe de dienstverlening hierop wordt ingericht. Waar BewonersBedrijven, wijkondernemingen en/of gebiedscoöperaties echt een economische factor zijn. Hier vormen bewoners en hun samenwerkingsverbanden een aanvulling op de representatieve democratie. Zij werken aan nieuwe vormen van (publiek-private) samenwerking. In deze wijk is eigenaarschap van diensten, gebouwen en publieke middelen, waar gewenst en mogelijk, in handen van bewonerscollectieven. In de wijkBV is ondernemerschap voor bewonersinitiatieven vanzelfsprekend mogelijk. In deze wijk blijven veel geldstromen binnen de wijk.

Hoe kunnen we tot zo’n wijk komen? Welke stappen zijn er nodig? Waar zitten de valkuilen? Dat gaan we in een leerreis onderzoeken. We gaan naar Schotland om in een andere (beleids)omgeving en binnen een andere traditie te ontdekken hoe de volgende stap in jouw gemeente eruit zou kunnen zien.

Inspiratie uit Schotland

Schotland kent een stevige traditie van Development Trusts. Met name in gebieden met veel werkloosheid, lage inkomens en achterstallig onderhoud in de gebouwde omgeving zijn de laatste dertig jaar Development Trusts ontstaan. Dit zijn community organisations die zich richten op werkgelegenheid, het overnemen van lokale assets en die contracten met de lokale overheid hebben. We zullen tijdens onze reis een Development Trust bezoeken.

Schotland heeft slechts 32 ‘gemeenten’ op een bevolking van ruim 5 miljoen mensen en een grondgebied van 80.000 m2 (nagenoeg twee keer zo groot als Nederland). Dit betekent dat het gebied dat een ‘gemeente’ bestrijkt vaak erg groot is en er in elk geval fysiek een grote afstand bestaat tussen de lokale gemeenschap en het gemeentebestuur.

Buurtrechten

Waar Engeland de Localism Act kent, is er in Schotland een eigen traditie met wetgeving waar onder meer het Right to Buy is vastgelegd, recentelijk is er ook een Community Empowerment Act vastgesteld. Deze geeft specifieke regelgeving en richtlijnen rondom de volgende wetsonderdelen: Community Asset Transfer, Community Right to Buy Land, Community Planning Partnership, Participation requests, Participation in Public Decision Making.

Deze laatste drie onderdelen geven handvaten om deel te nemen in de allocatie, ontwerp, uitvoering en evaluatie van lokale dienstverlening. De Participation requests, is dit jaar pas in werking getreden, maar interessant is dat het in tegenstelling tot het Community Right to Challenge in Engeland, gestoeld is op samenwerking in plaats van oppositie. Of deze samenwerking in de praktijk tot stand komt is nog zeker de vraag, ook gezien de gemeente dus relatief ver afstaat van lokale gemeenschappen.

https://www.lsabewoners.nl/wp-content/uploads/2017/06/RDT-SM-03-300x200.jpgHet eiland Gigha is gekocht door de 136 bewoners

Het Community Right to Buy is al veel gebruikt in rurale gemeenschappen, onder meer door bewoners die het eiland waar ze wonen hebben gekocht en nu zelf runnen. Een voorbeeld hiervan is het eiland Gigha dat de bewoners (136 stuks) in 2002 voor 4 miljoen pond hebben gekocht. Het beleid rondom het Community Right to Buy wordt onder meer ondersteund door het Scottish Land Fund waar 20 miljoen per jaar beschikbaar is om land aan te kopen door bewonersgroepen. Met dit eiland runt de Gigha Trust nu 47 cottages, vier boerderijen, een hotel, een steengroeve, windturbines en 54 hectare tuin en dorpshuis. We zullen overnachten op dit mooie eiland.

Schotland kent ook een groot aantal bewonersgestuurde woningcorporaties die over het algemeen genomen hun taak breder opvatten dan voorzien in huisvesting. In Glasgow is er bijvoorbeeld Wellhouse Housing die ook een (onafhankelijke) Development Trust heeft opgericht (Connect Development Trust) om de bredere sociaaleconomische situatie te verbeteren. Deze zullen we bezoeken tijdens de reis.

 

Deelname

De reis is met name geschikt voor ambtenaren, actieve bewoners en sociaal ondernemers. Lokale combinaties raden we van harte aan. Dit vergroot de mogelijkheid van en met elkaar te leren en de geleerde lessen te implementeren binnen de eigen context.

De reis bevat 4 reisdagen met 3 overnachtingen. De reis is gepland van 23-26  oktober 2017. De kosten bedragen €975,- per deelnemer, inclusief ticket en hotel. Ook zijn een voorbereidende introductiebijeenkomst en een evaluatiebijeenkomst bij de prijs inbegrepen.

We realiseren ons dat dit een groot bedrag is voor actieve bewoners. We zien helaas geen kans om deze leerreis goedkoper aan te bieden, wel zien we een kans voor gemeentes om actieve bewoners hierin te ondersteunen. Maximale groepsgrootte is 25 personen.

We verzoeken je voor 25 juli je interesse kenbaar te maken. Daarna kun je je eventueel inschrijven. Meer informatie via Kristel en Thijs.

<< May 2019 >>
MonTueWedThuFriSatSun
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031