LCGW
Landelijk Contact Gemeentelijk Welzijnsbeleid

Mis niet langer het laatste LCGW nieuws

E-mail: *

:

  • nieuwsbrief algemeen
  • nieuwsbrief noord
  • nieuwsbrief oost
  • nieuwsbrief west
  • nieuwsbrief zuid
  • lcgwcongressNieuws

Het LCGW is een netwerk voor iedereen die als gemeenteambtenaar in het sociale domein werkt. Introducés zijn van harte welkom en krijgen gratis toegang. Zo willen we als LCGW bijdragen aan het nieuwe samenspel. 

Europa en decentralisatie
Dit jaar was het ESN congres in Nederland.  Onder het thema ‘De toekomst is lokaal' hebben we onderzocht hoe de overheid efficiënter kan samenwerken met lokale gemeenschappen. We stellden ons de centrale vraag in wat voor een samenleving willen we leven. Wat kunnen we daar vanuit onze positie aan bijdragen? Onze voorzitter gaf allen tot slot mee dat de komende tijd lef nodig is. Durf fouten te maken, zo ontstaat ruimte voor verandering. Verandering die nodig is omdat er nog steeds veel ruimte voor verbetering is. Een aantal van de highlights en inzichten laten we zien op ons tweedaags festival. Reserveer 16 en 17 maart 201`7 vast in je agenda!

Eigen(wijs)heid eerst
Vind je het belangrijk om jouw persoonlijke successen, teleurstellingen, ambities en verwachtingen, kortom al jouw unieke ervaringen in de zorg, te delen? Wil jij, met andere gelijkgestemden, leren hoe het beter, slimmer en passender kan in de dagelijkse praktijk in de zorg? Kom dan naar het Congrestival Eigen(wijs)heid eerst! op 7 oktober 2016 in het Raadhuis van Hilversum. lees meer

Training transitie in uitvoering
De transities zijn volop in gang. Het vraagt  nieuwe denkwijzen, rollen en methodieken. In de LCGW-training  ‘transities in uitvoering’ gaan we uitwerken en ervaren wat dit betekent voor onze praktijk. Wat breng je zelf in, wat is je meerwaarde? lees meer

Ook interessant voor u
Gemeenten voeren dit jaar voor het eerst een verplicht onderzoek uit naar de ervaringen van cliënten met de hulp en ondersteuning van uit Wmo en Jeugdhulp. Onze kennispartner Transitiepartners heeft een eigen visie op de waarde van het CEO. U leest er meer over in de blog

Risicomanagement in het sociaal domein
Melvin te Mebel heeft onderzoek gedaan naar risicomanagement van gemeenten m.b.t. het sociaal domein. Mede door de link in de LCGW-nieuwsbrief hebben 65 gemeenten aan de enquête meegedaan. Via de link kun je het artikel met  de uitkomsten van het onderzoek downloaden.

LCGW Agenda