LCGW

Mis niet langer het laatste LCGW nieuws

E-mail: *

:

  • nieuwsbrief algemeen
  • nieuwsbrief noord
  • nieuwsbrief oost
  • nieuwsbrief west
  • nieuwsbrief zuid
  • lcgwcongressNieuws

Het LCGW is een netwerk in het gemeentelijke sociale domein. De meeste gemeenten zijn aangesloten. Met elkaar wisselen we kennis en ervaring uit. 

 


 

festival magazine

Succesvol LCGW festival van geluk
We kijken terug op een geslaagd festival van Geluk. Dank aan Jennifer Artz van de gastgemeenten 's-Hertogenbosch en Janny de Jonge van de gemeente Schouwen-Duiveland. Zij zorgen dat alles tot in de puntjes geregeld was. Hieronder een aantal linkjes naar presentaties van de spreker en deelsessies. 

Klik hieronder op het youtubefilmpje voor een video-impressie op ons youtube kanaal. De foto's gemaakt door Patrick Kiwanuka staan op onze Flickr pagina. Het festival magazine kun je downloaden door op het plaatje hiernaast te klikken.

 


Succesvolle aanpak gemeente  De Ronde Venen

Op 24 juni was Transitiepartners te gast in het tv-programma over het sociaal domein "Samen Sterk". Hierin vertelden oprichters Melle Wijma en Marcel van Lochem over hun aanpak bij de vernieuwing van het sociaal domein. Partnerschap is een belangrijk onderdeel van de werkwijze van Transitiepartners. Het is één van de elementen in de DAPPER aanpak waarmee Transitiepartners voor de gemeente De Ronde Venen innovatieve maatschappelijke business cases heeft ontwikkeld. Met succes. Marcel Bastiaansen, manager van De Ronde Venen: “Ik heb met Transitiepartners prettig samengewerkt. Daarbij valt het mij op dat zij heel goed kijken naar wat de kracht is hier in De Ronde Venen, wat partners zijn waar we mee samen kunnen werken en hoe we ervoor kunnen zorgen dat hetgeen we met ons allen creëren ook daadwerkelijk blijft staan. Transitiepartners gaat pas weg op het moment dat het product dat is ontwikkeld, gedragen wordt door mijn eigen organisatie, maar ook door partners. Waarmee we uiteindelijk het echt een stukje beter hebben gemaakt. Voor het filmpje  ”klik hier

Veel gemeenten hebben moeite met de Wet langdurige zorg (Wlz). Vanuit een analyse die onze kennispartner Transitiepartners voor een gemeente heeft gedaan, bleek dat er cliënten onterecht in de Wmo zaten. Dat is jammer, want de Wlz biedt cliënten een aantal voordelen ten opzichte van de Wmo. Zo wordt er vanuit de Wlz meer zorg ingezet, waardoor de cliënt een kleiner beroep doet op mantelzorgers. Het belang van passende hulp staat uiteraard voorop, maar voor de gemeente is er bovendien veel geld mee gemoeid als cliënten ten onrechte in de Wmo of Jeugdwet worden gehouden. Het gaat al snel om een substantieel deel van het budget. In de praktijk is het vaak lastig: hoe werkt het CIZ precies en hoe zorgt u ervoor dat een Wlz-aanvraag wordt geaccepteerd? In de genoemde gemeente heeft Transitiepartners met succes de medewerkers getraind en begeleid bij casuïstiek. Als u benieuwd bent naar de mogelijkheden voor uw gemeente, neem dan vrijblijvend contact op met Marcel van Lochem, m.vanlochem@transitiepartners.nl


 

Dappere gemeente gezocht
We zoeken een gemeente die onze kennispartner uitdaagt! Transitiepartners zet zich als adviesbureau in voor de versterking van het sociaal domein. Met de nieuwe aanpak "DAPPER" kan een gemeente de lokale kwaliteiten benutten en haar ambitie omzetten in resultaat. Transitiepartners heeft vertrouwen in de nieuwe aanpak en wil als partner van het LCGW de gemeente met de interessantste uitdaging belonen met een innovatieve maatschappelijke business case (voor rekening van Transitiepartners). Stuur uw uitdaging naar Marcel van Lochem